02 april

Start bouw Joannes XXIII school Utrecht

In week 13 werd de bouw uitgezet en op maandagochtend 31 maart gaf de wethouder voor Onderwijs in Utrecht het officiële startsein voor de bouw van de ´vreedzame basisschool’ Joannes XXIII. Het ontwerp voor de nieuwe basisschool aan de Neckardreef is gemaakt door Van Hoogevest Architecten.

Het nieuwe schoolgebouw krijgt negen lokalen, een ouderlokaal, twee lokalen voor voor- en vroegschoolse educatie, een speellokaal en een gymzaal. Ook is voorzien in een extra ruimte ten behoeve van toekomstige uitbreidingsmogelijkheden.

De nieuwe school heeft, vanwege de beperkte kavelruimte, een compacte vorm. Het gaat uit van een alzijdig gebouw, waarbij alle kanten even belangrijk en uitnodigend zijn. De gevouwen dakvorm met speels lopende daklijnen vormt een markante bekroning van de gevels. Ook binnen de school is er voorzien in een grote diversiteit aan ruimten. Met een EPC-waarde van 0,46 zal het ook een uiterst energiezuinig gebouw worden.