27 november

Opdracht nieuwbouw Brede School Valkenburg gemeente Katwijk

Jansman Bouw is door Complan BV uit Eindhoven beoordeeld als Economisch Meest Voordelige Inschrijver (EMVI) voor de nieuwbouw van een Brede School aan de Luit Katlaan in Valkenburg ZH.

De nieuwbouw omvat 2 bouwlagen van in totaal circa 1.900 m2 BVO. De vormgeving is gebaseerd op de bouwhistorie uit de omgeving, e.e.a. conform het beeldkwaliteitsplan. De nieuwbouw is ontworpen met aanvullende eisen t.o.v. het bouwbesluit inzake duurzaamheid en comfort. Het ontwerp voldoet aan duurzaamheid conform GPR gebouw, niveau 7 en comfort conform het programma van Eisen Frisse Scholen niveau B. de nieuwbouw herbergt 2 basisscholen, kinderopvang en een peuterspeelzaal.

Het ontwerp is tot stand gekomen op basis van de input van medewerkers en besturen van beide scholen, KOK kinderopvang en Peuterkring en de randvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld. Alle partijen hebben hier samen lang en hard aan gewerkt onder begeleiding van de projectleider van Complan BV. Het resultaat is een ontwerp waar alle partijen zich goed in kunnen vinden.

De school biedt vanaf eind 2014 ruimte aan 11 groepen voor basisonderwijs en twee groepen gecombineerde kinderopvang/peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Mocht er in de toekomst behoefte zijn aan nog meer ruimte, dan kunnen er relatief eenvoudig nog drie groepslokalen bovenop gebouwd worden. Het gebouw is ook zeer geschikt voor buurtbijeenkomsten, voorstellingen, vergaderingen etc.