22 december

Nieuwbouw Florisberg te Muiderberg

De stichting Amaris heeft in samenwerking met ontwikkelaar Habion het initiatief genomen het zorgcomplex aan de Florisberg in Muiderberg geheel te slopen en te vervangen voor nieuwbouw.

De belangrijkste reden was gelegen in de verouderde status van het gebouw en de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Het gebouw stamde uit de jaren ’70 van de 20e eeuw en bood niet voldoende mogelijkheden om zorg van een hoog kwaliteitsniveau te verlenen, zoals dat anno nu wordt gevraagd.

De bouwput is ontgraven en in januari zullen de bouwwerkzaamheden aanvangen.