02 november

Klaar voor de start van bouw brede school Vroomshoop

VRIEZENVEEN/VROOMSHOOP – Westerhaar, Vriezenveen en Den Ham hebben al een brede school, over exact een jaar staat er ook een in Vroomshoop. Jansman Bouw uit Luttenberg en Engberink Technische Installaties uit Almelo gaan bouwwerk, waarvoor een budget is van 4,6 miljoen euro, realiseren.
Gisteren werden de overeenkomsten tussen de gemeente Twenterand en de beide aannemers op het gemeentehuis in Vriezenveen ondertekend, onder toeziend oog van de bestuurders van toekomstige gebruikers. De brede school, die naast activiteitencentrum Het Punt komt op de plek van de gesloopte sporthal De Stobbe, biedt straks onderdak aan de basisscholen de Linde en Kennedy, school voor speciaal basisonderwijs De Sleutel en peuterspeelzaal en kinderopvang De Cirkel.

De gemeente zocht een partij voor het bouwkundige deel en een installatie deel, dat werden Jansman en Engberink. De bouw van de brede school werd gegund aan de partij die de laagste inschrijfprijs had op de meervoudig onderhandse aanbesteding, op beide onderdelen waren er vijf inschrijvers.

Wethouder Jan Binnenmars is in zijn nopjes met het plan. Met name ook omdat de gemeente twee partijen gevonden heeft die het voor het eerder met de gemeenteraad afgesproken bedrag kunnen doen. „Want ik heb best mijn zorgen gehad. De markt is aangetrokken, de bouw is duurder geworden.”

Tot grote tevredenheid van de schoolbestuurders kon Gerrit Hospers, directeur van Jansman Bouw, de aanwezigen mededelen dat de heipalen al besteld zijn. „Als je dat nu nog zou moeten doen, wordt het niet eerder dan februari voordat we kunnen beginnen.” Zijn verwachting is dat de eerste paal in december de grond in gaat. Over een jaar moet het 2500 vierkante meter grote gebouw, ontworpen door architect Walter Kemperman, klaar zijn voor gebruik.
De bouw van een brede school sluit volgens de gemeente aan bij belangrijke uitgangspunten van passend onderwijs: het kind centraal en thuis nabij onderwijs. Het is de bedoeling dat onderwijspartners zoeken naar samenwerking op het gebied van zorg en onderwijs.

Bron: Tubantia 31-10-2017