08 mei

Integraal Kindcentrum Ugchelen

We zijn van start in Ugchelen met een fraai Kindcentrum.

In totaal komen hier 12 lokalen voor basisonderwijs. De onder-, midden- en bovenbouw krijgen er elk 4. Deze hebben straks allemaal een eigen ingang. De hoofdentree komt aan de zijkant, tegenover het naastgelegen dorpshuis.

Meer verbinding creëren tussen de groepen, dat is het idee van het nieuwe onderwijsconcept. Leren op maat, samenwerkend leren en projectmatig werken zijn daarbij uitgangspunten. Dat vertaalt zich ook in het ontwerp van het gebouw: veel glas, laagdrempelige ruimtes en een centraal ‘leerplein’. De onderste bouwlaag bestaat uit donker- en lichtgekleurde bakstenen. De tweede bouwlaag krijgt een buitenkant van hout.

In juni 2021 hoopt het IKC haar deuren te openen voor leerlingen van de huidige basisscholen De Touwladder en De Bouwhof. Tevens is een kinderdagverblijf in het ontwerp opgenomen.