09 juli

IKC De Ploeg en De Marke

Deze week zijn de keten geplaatst aan het Schoutenveld in Apeldoorn.
Daar zal maandag het grondwerk van start gaan voor de nieuwbouw van de basisscholen De Ploeg en De Marke in opdracht van PCBO Apeldoorn en Leerplein055. Naast basisonderwijs zal er plek komen voor kinder- en peuteropvang en voor- en naschoolse opvang.