06 november

Eerste paal geslagen VSO De Heldring

‘Amsterdam die grote stad, die is gebouwd op palen’. Dit geldt dus ook voor de nieuwe VSO De Heldring.

Na sloop van de oude school en het bouwrijp maken, werd deze week symbolisch, door een afgezant van de gemeente Amsterdam samen met een aantal leerlingen, de eerste paal geslagen.

Volgende week zal gestart worden met het echte heiwerk waarbij de palen van circa 20 m1 lang in de grond worden geslagen.