Het is de opdracht aan de mensen die de maatschappij vormen om samenhang te zoeken en de grotere verbanden te herkennen. Het is beschaving waar mensen onderling in balans met elkaar leven. Dit uiterst belangrijke beginsel moet houvast krijgen in de samenleving en draagt bij aan geluk en verdraagzaamheid. Er bestaan nauwe raakvlakken met ethiek, integriteit, gedraging, plichten en rechten.

Jansman Bouw staat ook midden in die maatschappij, faciliteert met haar activiteiten inkomen, persoonlijke ontwikkeling en zinvolle tijdbesteding voor haar medewerkers. Dat alles samengebracht in haar kernactiviteit, het ontwerpen en realiseren van bouwwerken in de ruimste zin.

Jansman Bouw wil naast de menselijke factor ook toekomen aan de ontwikkeling van bewustzijn, hoe zij flora & fauna beïnvloed. Ze draagt direct bij aan de invulling van de openbare ruimte, indirect van invloed op de omgeving, natuur, mens en dier.

Om dit bewustzijn te vergroten en uit te bouwen ontplooit Jansman Bouw initiatieven binnen haar bedrijfsvoering om dit te bewerkstelligen.

We kennen diverse certificeringen die voor ons de leidraad zijn naar voortdurende verbeteringen in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo zijn we ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001(milieu), FSC® (FSC-C115394) (verantwoord bosbeheer) en VCA** (arbeidsomstandigheden) gecertificeerd. Tevens zijn we een erkend SBB leerbedrijf voor diverse beroepsrichtingen. Daarnaast zijn wij gecertificeerd voor de prestatieladder socialer ondernemen (P.S.O.).

De maatschappij ontwikkelt zich continue, landen motiveren elkaar om doelstellingen te formuleren en faciliteren om de doelen te bereiken. De bouwsector is vertegenwoordigd en draagt bij met duurzame gebouwen die energetisch verregaande prestaties kennen. Kennis wordt gedeeld door ketensamenwerking, opleidingen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en overheid.

Installaties en bouwkundige werken grijpen bij de hoge duurzaamheidambities steeds verder in elkaar. Reden waarom deze percelen worden samengevoegd en contractvormen als d&c, e&b en GC steeds meer de norm worden. Gebouwen zijn herkenbaar aan hoog comfort, weinig onderhoud en laag energieverbruik.

Jansman Bouw heeft inmiddels diverse gebouwen gerealiseerd met een hoge mate van duurzaamheid, verregaande verbeterde EPC’s, C2C en hoge scores op GPR en prestaties luchtdichheidseisen.