03 maart

Bezoek ‘studenten’ Esmoreit

Vooruitlopend op de Techniekdag, ontvingen wij gistermorgen een groep 1e en 2e jaars ‘studenten’ van basisschool De Esmoreit in Luttenberg. Zij behandelen het thema bouwen en in dat kader kwamen ze bij ons op bezoek om te kijken hoe één en ander er in het echt aan toe gaat.

De kinderen werden rondgeleid door projectleider Gerrold die uitleg gaf over allerlei zaken die bij een bouwproces aan de orde komen. Projectleider Joost liet ze zien hoe het ‘Nieuwe Tijenraan’ eruit komt te zien en calculator Reinhard vertelde hoe een begroting gemaakt wordt.