11 november

Bedrijfspand KringTex

In Amersfoort zijn wij gestart met de bouw van een bedrijfspand voor KringTex B.V.
KringTex is een textiel sorteerbedrijf dat ervoor zorgt dat zoveel mogelijk ingezameld textiel een herbestemming krijgt en hierdoor de hoeveelheid afval tot een minimum wordt beperkt.
De strokenfundering en poeren zijn reeds gestort. Hierna is gestart met de montage van de staalconstructie. Aan de staalconstructie zijn de eerste brandwerende sandwichpanelen bevestigd. De vorderingen zullen vanaf nu in een snel tempo zichtbaar worden.