Jansman Bouw heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een veelzijdige onderneming die breed in de sector werkzaam is. Haar werkgebied is naast de regio noorden/oosten eveneens verbreed doordat het werkgebied is uitgebreid naar midden/ westen. Dit is mogelijk vanwege de verhoudingen kennis, kwaliteit, no nonsens en prijsniveau. Niet als laatste is het mogelijk omdat opdrachtgevers vertrouwen geven en in het hele werkgebied opdrachten gunnen.

pand zonder bouwgroepJansman Bouw realiseert niet alleen, maar neemt ook deel aan design & construct, engineer & build en Geïntegreerde Contracten (UAV-GC). Daarmee is zij een veelzijdige partner die bij aanvang van de ontwerpfase haar kennis en kunde inbrengt. Langzamerhand wordt dit de norm, waarbij prijs nog steeds een belangrijk criterium is. Een bouwwerk is nog altijd een forse investering. Echter is het besef groeiende, dat kwaliteit van de organisatie, de processen, betrokkenheid en brede ervaring een evenzo belangrijk criterium is.

 

Hiermee ontstaat onderscheid tussen bouwers en bouwers. Jansman Bouw wil nadrukkelijk deze ingezette transitie van de bouwsector in haar bedrijfsvoering doorzetten. Daartoe is beleid gekozen die dit ondersteund en mogelijk maakt.

 

We sluiten aan bij de actuele maatschappelijke doelstellingen en kennen diverse certificeringen die voor ons de leidraad zijn naar voortdurende verbeteringen in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo zijn we ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), FSC (legaal productiehout) en VCA** (arbeidsomstandigheden) gecertificeerd. Tevens zijn we een erkend FUNDEON leerbedrijf voor diverse beroepsrichtingen.

 

De organisatie is sinds 2008 in gedegen stappen gereorganiseerd waarbij de genoemde aspecten de leidraad zijn. Opdrachtgevers hebben ervaren dat Jansman Bouw waar maakt wat zij belooft bij gerealiseerde bouwteam samenwerkingen en design & constructprojecten. Jansman Bouw voedt zich met de positieve output uit deze processen, en neemt die mee als input voor voortdurende verbetering. Jansman Bouw ontwikkeld bij gelegenheid ook zelfstandig projecten en vervult dan zelf de rol van opdrachtgever. Jansman Bouw is daarom veel meer dan een bouwer, en kan de opdrachtgever absolute meerwaarde bieden.

 

De organisatie van Jansman Bouw is effectief ingericht, waarbij kennis en kunde middels projectteams wordt uitgewisseld, behouden en uitgebouwd. Een prettige omgeving waar medewerkers zich uitstekend ontplooien, hierdoor ontstaat motivatie en betrokkenheid die terug komt in de genoemde processen.

 

De sectoren waar Jansman Bouw werkzaam is, zijn ruim in diversiteit. Onderwijs, Wonen, Zorg, Retail, Agrarisch, Industrie, Kantoren zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie worden bediend. Dit brengt met zich mee dat de opgebouwde kennis en kunde breed is. Alle specifieke kennis uit de verschillende sectoren worden ingebracht, waardoor elk soort project volle optimalisatie krijgt.