De agrarische sector is een innovatieve sector, een van de beste in de wereld. De zeer effectieve productie wordt nergens geëvenaard. Een sector, gedreven door tal van aspecten, nationale en internationale regelgeving, maatschappelijke invloeden en niet als laatste stevige concurrentie binnen de grenzen van Europa en de wereld. Voedsel was, is en blijft levensbehoefte nummer één. Kwaliteit ligt elke dag onder het vergrootglas. De deelsectoren werken de klok rond met levende have en de zo kostbare bodem, lucht en water. Een enorme verantwoordelijkheid, elke dag opnieuw.

En de klant, die is kritisch, gaat mee in het groeiende besef dat voedsel duurzaam geproduceerd moet zijn. Logisch dat de agrarische sector continue innoveert en daarmee de slag om de beste kwaliteit en prijsverhouding wint.

Jansman Bouw herkent zich in de principes die de agrarische sector drijven. In de bouwsector zijn de principes zoals kwaliteit, duurzaamheid en prijs niet anders. Wel zijn er verschillen, bijvoorbeeld het afzetgebied, dit is uitsluitend nationaal en regionaal. Raakvlakken ontstaan waar de agrarische sector innovaties in productie brengt. Dan ontstaat behoefte aan faciliteiten waaronder bedrijfsgebouwen en installaties die logistiek en effectief bijdragen aan kwaliteit en rendement.

Jansman bouwt verder…. zo luidt onze slagzin. In het woord “verder” ligt onze doelstelling opgesloten. We willen als bouwer verder…, ons ontwikkelen en innoveren. Ons doel is om als bouwer onderscheidend te zijn door direct vanaf het begin, na voltooiing van het bedrijfsplan, in te stappen. Door de brede kennis en kunde die verkregen is uit de vele gebouwen die gerealiseerd zijn, kunnen verrassende oplossingen de traditionele gedachten doorbreken. Zodoende een grote bijdrage vormen in duurzame, innovatieve maatwerkoplossingen, passend bij de doelstellingen van de agrarische ondernemer van nu en morgen. Beide sectoren kenmerken zich door mentaliteit, aanpakken en volharding.

Jansman Bouw is bekend met verschillende vormen van samenwerking. Geheel ontzorgen of toch betrokken blijven, u bepaald zelf welke samenwerkingsvorm bij uw bouwvoornemen past.

Bel ons voor een afspraak, en bepaal zelf of we uw ondernemende samenwerkingspartner zijn bij de realisatie van uw plannen.