Scholingsboulevard Enschede

Plaats: Enschede
Opdrachtgever: Scholingsboulevard Enschede
Architect:
BVO: – m2


Halverwege 2010 is de Scholingsboulevard, bestaande uit 2 nabij elkaar gelegen locaties in gebruik genomen. Zusterbedrijf Aannemingsmaatschappij Hegeman realiseerde deze unieke school met een bvo van maar liefst 26.000 m².

Na een ingrijpende reorganisatie van de school is dit jaar 1 locatie afgestoten. Door de samenvoeging van alle onderwijsrichtingen in 1 gebouw was een interne verbouwing noodzakelijk. Jansman Bouw werd benaderd om in bouwteam deel te nemen aan deze design & build opdracht. De bouwdirectie was in handen van ICS adviseurs uit Zwolle.

De verbouwing betrof een herindeling van gangen, kantoren, algemene ruimten, theorielokalen, lokalen voor autotechniek, bouwkunde, installatietechniek en zorg & welzijn. Een ingrijpende operatie met impact op bijna de gehele school. Bijkomende uitdagingen waren het in bedrijf blijven van de school en de examenperiode die de bouwactiviteiten kruiste. Jansman Bouw coördineerde de aanpassingen van de installaties en derden die allen een bijdrage hadden aan de complexe interne verbouw.

Diverse daartoe geselecteerde werkzaamheden werden buiten reguliere werktijden en/of tijdens vakantiedagen uitgevoerd. Voor aanvang werd het complete plan opgedeeld in verschillende fases, rekening houdende met het zeer korte tijdsbestek, de diversiteit en efficiënte werkwijze voor alle betrokkenen. Dagelijks werden relevante zaken afgestemd zoals vluchtroutes, looproutes, afkoppelen installaties, noodvoorzieningen etc.

Doordat praktijklokalen voor verschillende studierichtingen nu aan elkaar grenzen, was geluidswering een erg belangrijk aspect. Verder veel aandacht voor gebouwveiligheid en akoestiek. Het budget was beperkt, maar door slim hergebruik van bestaande materialen kon er spaarzaam en duurzaam verbouwd worden.

Recente projecten

Ugchelen, IKC Ugchelen

nieuwbouw, onderwijs-mfa

Voorst, Gemeentehuis

nieuwbouw, renovatie, verbouw

Siddeburen, Kindcentrum Siddeburen

nieuwbouw, onderwijs-mfa

Meeden, MFA Meeden

nieuwbouw, onderwijs-mfa