Meeden, MFA Meeden

Plaats: Meeden
Opdrachtgever: Gemeente Midden-Groningen
Architect: Onix NL Groningen
BVO: 1.711 m²


De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft eind 2018 unaniem ingestemd met het plan een multifunctionele accommodatie (MFA) in het centrum van Meeden te realiseren.

In dit MFA, met een vloeroppervlakte van circa 1.800 m², komen de nieuwe Dorpsschool (fusie CBS Sjaloomschool en OBS De Mieden), kinderopvang Kaka, het dorpshuis en een gymzaal.
Het werk werd aan Jansman gegund op laagste prijs, waarna eind juni de overeenkomst werd ondertekend. Het bouwrijpe terrein in het centrum was voorbereid, waarna snel kon worden gestart met de palenfundatie, rekening houdende met een aanwezige lagedruk gasleiding in het terrein.

Het ontwerp bestaat uit een verzameling zadeldaken. Op deze manier krijgt de MFA nauwe aansluiting met de rest van het dorp. De grote gymzaal bijvoorbeeld bestaat uit 2 kappen, waardoor deze grote ruimte op een mooie manier kan aansluiten bij de andere lagere en kleinere kappen. Daarnaast zullen PV-panelen in het pannendak integreren. Het gebouw voldoet aan de 3 BENG indicatoren en heeft uiteraard een goed isolerende bouwkundige schil met onder andere triple-beglazing.

De buitengevels van het gebouw bestaan voornamelijk uit rode baksteen. Deze worden als steenstrips op de HSB buitenwanden geplakt. Dit alles geheel geprefabriceerd. De steenstrips komen van de lokale steenfabriek en worden op de noordgevel afgewisseld met onbehandeld hout.

Het gebouw slingert tussen het bestaande groen door. Daarnaast wordt het nieuw in te richten terrein voornamelijk een groene buitenruimte. Parkeerplaatsen en pleinen worden afgeschermd door groene hagen. Deze groene afscherming komt op een royale afstand tot de perceelgrenzen te liggen zodat er een open en uitnodigende sfeer ontstaat rondom de multifunctionele accommodatie.

Jansman Bouw verzorgt alle bouwkundige werkzaamheden en coördineert alle betrokken partijen.

Rond de oplevering, die is gepland in juli 2021, zal het huidige dorpshuis worden gesloopt en het terrein worden aangelegd.

Recente projecten

Ugchelen, IKC Ugchelen

nieuwbouw, onderwijs-mfa

Voorst, Gemeentehuis

nieuwbouw, renovatie, verbouw

Siddeburen, Kindcentrum Siddeburen

nieuwbouw, onderwijs-mfa

Leusden, IKC ‘t Ronde

nieuwbouw, renovatie, verbouw, onderwijs-mfa