Medisch Centrum Nijverdal

Plaats: Nijverdal
Opdrachtgever: Hegeman Projectontwikkeling
Architect: Fame Architecten

In Nijverdal is in de eerste helft van 2015 een tweede medisch centrum Kruidenwijk gebouwd op een postzegellocatie aan het Kuperserf, naast de locatie van het al bestaande medisch centrum dat onvoldoende ruimte bood aan de toenemende specialistische vraag.

De nieuwbouw bestaat uit 3 bouwlagen en heeft een oppervlakte van zo’n 900 m2. Het huisvest allerlei paramedische voorzieningen, zoals een apotheek, fysiotherapeut, podotherapeut, logopedist, Cesar therapeut en een SHO (medische diagnostiek).
Het bestaande medisch centrum zal na oplevering exclusief gebruikt worden door 2 huisartsen-praktijken. De locatie van het centrum had voorheen de bestemming ‘verkeersverblijf’ en bestond uit een klein grasveld met wat groenvoorziening en enkele parkeerplaatsen die terug moesten komen na realisatie.
Het feitelijke grasveldje van een paar honderd vierkante meter werd bebouwd.

Eerdere initiatieven van andere partijen om renderend te ontwikkelen op het relatief kleine perceel strandden, mede vanwege de te hoge ambities en onvoldoende focus op de balans tussen kosten en flexibel gebruik. Jansman Bouw kreeg de opdracht om een haalbaar bouwplan te ontwikkelen. De voorgaande plannen werden globaal geanalyseerd en relevante punten vanuit welstand en bestemmingsplan werden gebruikt als input voor het nieuwe ontwerp. De conclusie werd getrokken dat er voldoende potentie was ten aanzien van locatie en gebouw mogelijkheden in  combinatie met voldoende interesse vanuit huurders.

Na de initiële analyse werden FAME Groep uit Zwolle met constructeur Goudstikker-de Vries uit Assen en  installateur Willemsen uit Heino uitgenodigd om als kernpartners deel te nemen aan het bouwteam. De uitnodiging gebeurde op basis van ervaringen met goede samenwerking uit eerdere projecten. Oorspronkelijk werden 3 architecten relaties gevraagd naar hun mondelinge  visie op de opgave , waarbij Fame uiteindelijk werd geselecteerd. Dit met name om hun aanpak, waarbij procedure, proces en omgang met belanghebbende partijen de doorslag gaven. Doordat we elkaar al kenden en op elkaars kennis en kunde vertrouwden, kon met een relatief klein team zeer efficiënt gewerkt worden.

Al vanaf het begin werden de gemeente (bouw- en woningtoezicht) en de toekomstige huurders bij het ontwerpproces betrokken. Door hun betrokkenheid ontstond snel enthousiasme voor het ontwerp en was al in het eerste stadium bekend wat beperkingen en mogelijkheden waren. Hierdoor kon met wederzijds respect voor kaders en belangen ontwikkeld worden.

Veel ontwerpbeslissingen hadden we in eigen hand doordat in eigen beheer ontworpen en gebouwd werd, wat de voortgang bespoedigde. Hierbij was er een duidelijke financiële taakstelling en werden telkens het gebruik en de wensen van de eindgebruikers als uitgangspunt genomen. Daar bovenop kwamen nog stevige duurzaamheidsambities. Het streven was om het BREEAM*** (very good) label te verkrijgen. Tijdens het ontwerp- en bouwproces is dit als leidraad aangehouden.  Uiteindelijk is om kostentechnische redenen het label niet aangevraagd: de certificeringkosten waren te kostbaar voor het relatief gering aantal vierkante meters.

Omdat in eigen beheer werd gebouwd, is goed gekeken naar de Total Cost of Ownership (TCO) en daarmee tevens naar de verhuurbaarheid, energieverbruik, comfort en onderhoud van het pand. Dat dit goed heeft uitgepakt blijkt wel uit het feit dat vanaf het moment van oplevering het pand al voor de komende 16 jaar volledig verhuurd is. De huurders hebben veel vertrouwen in de kwaliteit van de huisvesting in relatie tot de geboden huurprijs. De optimale balans tussen stichtingskosten, TCO en mate van onderscheidendheid met concurrerende gebouwen zoals uitstraling en comfort, bepaalt de uiteindelijke verhuurbaarheid.

Bij het maken van het ontwerp is niet alleen rekening gehouden met de wensen van de eerste generatie huurders, maar ook met potentiële toekomstige huurders. Zo zijn verdiepingen volledig vrij indeelbaar en zijn tussenwanden verplaatsbaar of eenvoudig te verwijderen . Het ventilatiesysteem is opgebouwd volgens een grid en ventilatieboxen kunnen, indien gewenst, op basis van dit grid verplaatst worden.
Schakeling van licht gebeurt op basis van bewegingsdetectie. Hierdoor zijn geen schakelaars nodig wat flexibel gebruik van de ruimte vereenvoudigt.

Luchtverwarming en –koeling is beheersbaar per ruimte. Dit geeft optimale vrijheid en controle aan de gebruikers. De buitenzonwering gaat automatisch collectief naar boven en beneden om de klimaatbeheersing te ondersteunen. Gebruikers hebben hierbij de mogelijkheid om zelf de zonwering te laten zakken, maar kunnen deze niet zelf omhoog doen, om onbedoelde oververhitting te voorkomen. Het klimaatbeheersingssysteem beschermt zo de gebruikers tegen ondeskundig gebruik en daarmee behoud van comfort en een lage energierekening. Ramen kunnen niet geopend worden om dezelfde reden.
Het gebouw is verder voorzien van een groendak en de gevelmaterialen zijn zoveel mogelijk onderhoudsvrij of –arm uitgevoerd.
Ook is het dak door de vroege afstemming geheel vrij van installaties zoals luchtbehandelingskasten en kanalen.

Een goede ketensamenwerking vindt plaats op het moment dat partners met elkaar om tafel zitten die dezelfde focus hebben. Er is onderling vertrouwen, open communicatie met transparantie over belangen, kosten en risico’s. Alle partijen tonen betrokkenheid bij  het project en werken eraan alsof het om hun eigen investering of gebouw zou zijn. Die basisgedachte is primair voor een succesvol project.

Recente projecten

Ugchelen, IKC Ugchelen

nieuwbouw, onderwijs-mfa

Voorst, Gemeentehuis

nieuwbouw, renovatie, verbouw

Siddeburen, Kindcentrum Siddeburen

nieuwbouw, onderwijs-mfa

Meeden, MFA Meeden

nieuwbouw, onderwijs-mfa