Maria-Oord Luttenberg

Plaats: Luttenberg
Opdrachtgever: Stichting Luttenberg Woont
Architect: ID Plus Luttenberg

In april 2018 zijn wij, bijna direct tegenover het eigen kantoor, gestart met de realisatie van de herontwikkeling van Maria-Oord met opstallen, bos en een kapel. Het gebouw werd gesticht in 1955 door de congregatie Zusters Franciscanen Denekamp. Het kloosterachtige complex met fraaie klokgevel en rijke details werd, nadat de zusters het gebouw hadden verlaten, jarenlang gebruikt om ouderen te huisvesten en te verzorgen.

Nadat de regionale zorgorganisaties zich na reorganisatie terugtrokken, kwam het gebouw leeg te staan en verval lag op de loer. Reden voor enkele lokale betrokken mensen om te zoeken naar herbestemming en behoud van dit pittoreske gebouw en dorpsgezicht. De Stichting Luttenberg Woont was daarmee een feit. Jansman Bouw heeft zich als lokale bouwer die landelijk actief is, natuurlijk ook in eigen dorp, mede ingezet om de plannen haalbaar te krijgen. Om financiering deels haalbaar te maken besloot Jansman Bouw een deel van het terrein aan te kopen en daarop 8 nieuwe koopappartementen te ontwikkelen. De Stichting bleef opdrachtgever voor de omvangrijke renovatie en herbestemming van het gebouw tot 11 huurappartementen met algemene voorzieningen, waaronder een zorg-servicepunt. De voormalige kapel die geheel intact is gelaten, doet voortaan dienst als ontmoetingsruimte.

Het gebouw is vrijgemaakt van asbest, voorzien van een nieuw geïsoleerd dak en nieuwe kozijnen, ramen en deuren. Om de huurappartementen te ontsluiten, zijn fraaie galerijen tegen de achtergevel en entrees in de achtergevel geplaatst en is de bestaande authentieke lift gereviseerd. Om het geheel af te ronden is met inzet van een landschapsarchitect het historische terrein passend ingericht.

De gemeente Raalte omarmde de intenties van het dorp en de Stichting en werkte volop mee om de procedures veilig te stellen en bij de Provincie Overijssel de handen op elkaar te krijgen. Dat was succesvol. De hele opzet paste in het beleid van de Provincie om dorpskernen leefbaar te houden en voorzieningen op peil te houden om dat mogelijk te maken. Een geweldige samenwerking, betrokkenheid en inzet tussen al die stakeholders is redelijk uniek. Inmiddels dient het als voorbeeldproject en is het project opgenomen in de uitgave ‘Burger Initiatieven Duurzaam Wonen en Zorgen’ van de Provincie Overijssel 2018.

Nadat het project sluitend was, werden vrij snel alle koopappartementen verkocht en de huurappartementen verhuurd. Er ontstond zelfs een wachtlijst. Gelet op de kleine lokale markt was daarmee bewezen dat de inschatting van de Stichting ten aanzien van de behoefte aan betaalbaar wonen en zorgen volledig juist was.

De oplevering heeft begin 2019 plaatsgevonden.

 

Recente projecten

Ugchelen, IKC Ugchelen

nieuwbouw, onderwijs-mfa

Voorst, Gemeentehuis

nieuwbouw, renovatie, verbouw

Siddeburen, Kindcentrum Siddeburen

nieuwbouw, onderwijs-mfa

Meeden, MFA Meeden

nieuwbouw, onderwijs-mfa