Maria-Oord Luttenberg

Plaats: Luttenberg
Opdrachtgever: Stichting Luttenberg Woont
Architect: ID Plus Luttenberg
BVO: …… m2In april 2018 is Jansman Bouw, bijna direct tegenover het eigen kantoor, gestart met de realisatie van de herontwikkeling van het 6 hectare grote Maria-Oord met opstallen, bos en een Mariakapel.
Het werd gesticht in 1955 door de congregatie Zusters Franciscanen Denekamp. Het klooster­achtige complex met fraaie klokgevel en rijke details werd nadat de zusters het gebouw hadden verlaten, gebruikt om ouderen te huisvesten en te verzorgen.

Nadat de regionale zorgorganisaties zich na reorganisatie terugtrokken, kwam het gebouw leeg te staan en verval lag op de loer. Reden voor enkele lokale betrokken mensen om te zoeken naar herbestemming en behoud van dit pittoreske gebouw en dorpsgezicht. De Stichting Luttenberg Woont was daarmee een feit. Jansman Bouw heeft zich als lokale bouwer die landelijk actief is, natuurlijk ook in eigen dorp, mede ingezet om de plannen haalbaar te krijgen. Wij besloten om financiering vrij te spelen, een deel van het terrein aan te kopen en daarop het risico van 8 nieuwe koopappartementen op ons te nemen als eigen ontwikkeling.
De Stichting bleef opdrachtgever voor de omvangrijke renovatie van herbestemming tot 11 huur­appartementen met algemene voorzieningen, waaronder een zorg-servicepunt. De voormalige kapel die geheel intact is gelaten, doet voortaan dienst als ontmoetingsruimte. Hierbij is asbest gesaneerd, is het gehele dak vervangen door een geïsoleerd dak, zijn alle kozijnen, ramen en deuren vervangen. Om de huurappartementen te ontsluiten zijn fraaie galerijen tegen de achtergevel en entrees in de achtergevel geplaatst en is de bestaande authentieke lift gereviseerd. Gezamenlijk is met inzet van een landschapsarchitect het historisch terrein passend ingericht.

De gemeente omarmde de intenties van het dorp en de Stichting en werkte volop mee om de procedures veilig te stellen en bij de Provincie de handen op elkaar te krijgen. Dat was succesvol, de hele opzet paste in het beleid van de Provincie om dorpskernen leefbaar te houden en voorzieningen op peil te houden om dat mogelijk te maken. Ondanks alle goede bedoelingen was het financiële aspect echter een zaak van de Stichting en Jansman Bouw. Door borgstelling van enkele dorpsbewoners en de gemeente werd de renovatie van het oude gebouw veiliggesteld. Wij droegen het risico van de ontwikkeling, waaruit het sluitstuk van de financiën voor de renovatie voortkwam. Een geweldige samenwerking, betrokkenheid en inzet tussen al die stakeholders is redelijk uniek. Inmiddels dient het als voorbeeld en is het project opgenomen in de uitgave “Burger Initiatieven Duurzaam Wonen en Zorgen” van de Provincie Overijssel 2018.

Nadat het project sluitend was, werden vrij snel alle koopappartementen verkocht en de huurappartementen verhuurd. Gelet op de kleine lokale markt was daarmee bewezen dat de inschatting van de Stichting ten aanzien van de behoefte aan betaalbaar wonen en zorgen volledig juist was.

De oplevering van de renovatie/verbouwing en nieuwbouw zal begin 2019 plaatsvinden waarna het terrein wordt aangelegd.

 

Recente projecten

Kind Centrum De Korenbloem Raalte

nieuwbouw, onderwijs-mfa

48 appartementen Assen

nieuwbouw, wonen

Memory Museum Nijverdal

renovatie, verbouw

Villa te Leusden

nieuwbouw, wonen