Leusden, IKC ‘t Ronde

Plaats: Leusden
Opdrachtgever: Vereniging voor Montessori Onderwijs Leusden
Architect: Studio WA Amersfoort
BVO:


Medio 2020 was de aanbesteding van de renovatie, uitbreiding en verduurzaming van het schoolgebouw `t Ronde aan de Uilenhoeve 39 te Leusden. Na de aanbesteding is samen met de opdrachtgever het gehele project nagelopen op technische en budgettaire optimalisatie.

Het Montessori onderwijs heeft als uitgangspunt dat het kind zelf actief is bij het leren. Elk kind werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. De leerkracht begeleidt het kind individueel en bekijkt of het tempo en de werkkeuze in overeenstemming zijn met de capaciteiten van het kind. Het aanleren van normen en waarden, samenwerken, creativiteit, sociale en emotionele ontwikkeling zijn op de Montessorischool erg belangrijk. Het kind moet zich op alle terreinen goed kunnen vormen.

Het gehele gebouw wordt verduurzaamd door middel van na-isoleren van spouw, vloer en daken. De kozijnen worden voorzien van verbeterd glas met een hogere U-waarde. De installaties (zoals bijvoorbeeld LED-verlichting) zijn ook verder verduurzaamd met op het dak de benodigde hoeveelheid aan zonnepanelen (circa 200 stuks) voor eigen opwekking. Het schoolgebouw wordt tevens ontkoppeld van het gas.

Eén van de uitdagingen is het ophogen van het middendak met behoud van de bestaande dakconstructie. Hiermee gaat een wens in vervulling om in het gebouw zichtlijnen te verbeteren. Jansman Bouw verzorgt alle bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden en coördineert alle betrokken partijen.

De start van de bouw was in september 2020. De oplevering is voorzien voor juli 2021 waardoor de school in het nieuwe schooljaar 2021 na de zomer weer gebruik kan maken van het vernieuwde gebouw.

 

Recente projecten

Ugchelen, IKC Ugchelen

nieuwbouw, onderwijs-mfa

Voorst, Gemeentehuis

nieuwbouw, renovatie, verbouw

Siddeburen, Kindcentrum Siddeburen

nieuwbouw, onderwijs-mfa

Meeden, MFA Meeden

nieuwbouw, onderwijs-mfa