Kulturhus De Spil Nieuwleusen

Plaats: Nieuwleusen
Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen
Architect: LKSVDD architecten Enschede
BVO: 7.000 m2Na een uitgebreide voorselectie procedure met tal van criteria waaronder duurzaam bouwen, herbestemming, nieuwbouw én verbouw/renovatie werd Jansman Bouw geselecteerd voor de inschrijvingsfase engineer & build van een omvangrijk, circa 7.000 m2
, multi­functioneel gebouw te Nieuwleusen. Onderdeel van het gebouw was de leegstaande Rabobank, die volledig geïntegreerd werd en herbestemd voor veelzijdige functies.

Net voor de zomersluiting werd op het gemeentehuis de overeenkomst ondertekend voor het ontwerp en realisatie van ‘Kulturhus De Spil’ in Nieuwleusen. Kwaliteit, ervaring, prijs en planning waren doorslag­gevend voor de gunning.
Het betrof een integrale opdracht Engineer & Build inclusief alle all-electric installaties, vast interieur, een deel van het terrein en coördinatie van het gehele werk. Het gebouw bereikt met het label A++++ en BENG utiliteit een hoge score op duurzaamheid.

De Spil betreft een herontwikkeling van het middengebied tussen Noord- en Zuid-Nieuwleusen, met als doel Nieuwleusen te verbinden. Onderwijs, sport, cultuur en welzijn ontmoeten elkaar op deze centrale plek. Het Agnieten College (Voort­gezet Onderwijs), uitgevoerd met onder andere leskeukens, handvaardigheid-, science- en dramaruimten, is één van de vele gebruikers die in het gebouw zijn gehuisvest. Nieuwleusen heeft met de 2 fonkelnieuwe sporthallen, die onderdeel uitmaken van De Spil, een prachtige voorziening die regionaal aantrekkingskracht zal hebben. Aangevuld met een grand café/restaurant, bibliotheek, steunpunt Saam welzijn, de Speelgoedbank, een muziekschool en gemeen­telijke diensten is De Spil een smeltkroes van maatschappelijke activiteiten en een bijzonder rijke ontmoetingsplek voor Nieuwleusen en wijde omtrek.

Het ontwerp, dat door ons werd geëngineerd, is van LKSVDD architecten uit Enschede. Het ontwerp is gericht op duurzaamheid in materiaalkeuzes, hergebruik en energie.
Jansman Bouw verzorgde naast realisatie van alle bouwkundige werken en alle all-electric installaties tevens de engineering naar Uitvoering Ontwerp. Mede op verzoek van de gemeente werd samenwerking en verbinding gezocht met plaatselijke en regionale leveranciers en onder­aannemers.

Start van het werk was na de zomervakantie 2017, met een oplevering net voor de zomersluiting in juli 2018.

 

Recente projecten

Ugchelen, IKC Ugchelen

nieuwbouw, onderwijs-mfa

Voorst, Gemeentehuis

nieuwbouw, renovatie, verbouw

Siddeburen, Kindcentrum Siddeburen

nieuwbouw, onderwijs-mfa

Meeden, MFA Meeden

nieuwbouw, onderwijs-mfa